Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Lukáč Richard, JUDr. (S1858)

Lukáč Richard, JUDr. (S1858)

Značka správcu:
S1858
Dátum narodenia:
16.08.1991
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
04.09.2017
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Mestský súd Košice
Adresa kancelárie:
Žriedlová 3, 04001 Košice, Slovensko
Kontakty:
pravo.lukac@gmail.com, 0940/900 777
Priradené konania (9):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Ján Cinkanič - DOMSTAV Konkurz č. 6K/347/2001 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia27.03.2002
Makkai Juraj Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/454/2018 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz13.11.2018
Horváthová Petra Oddlženie - Konkurz č. 87OdK/15/2023 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz25.07.2023
Zupko Kevin Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/136/2023 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz01.08.2023
Hirková Dźesika Oddlženie - Konkurz č. 87OdK/28/2023 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz11.08.2023
Kalináč Boris Oddlženie - Konkurz č. 87OdK/42/2023 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz20.09.2023
Mária Pečeňáková ŠTÝL Konkurz č. 31K/38/2014 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz17.01.2015
Telefonec Corp., s. r. o. Konkurz č. 30K/8/2021 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz28.08.2021
GET group, s.r.o. Konkurz č. 31K/4/2023 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz01.03.2023