MS Alpex, k. s. (S1859)

Značka správcu:
S1859
IČO:
51025787
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
18.09.2017
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Mestský súd Bratislava III
Adresa kancelárie:
Palisády 33, 811 03 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
msalpex@gmail.com, 02/324 10 205
Priradené konania (6):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Šarközyová Simona Oddlženie - Konkurz č. 81OdK/161/2023 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz20.12.2023
Pachinger Patrik Oddlženie - Konkurz č. 21OdK/192/2023 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz21.12.2023
Piruš Ivan Oddlženie - Konkurz č. 21OdK/234/2023 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz23.01.2024
Mihóková Eva Oddlženie - Konkurz č. 24OdK/14/2024 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz19.03.2024
Farkašová Diana Oddlženie - Konkurz č. 81OdK/77/2024 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz20.04.2024
Kováčová Petra Oddlženie - Konkurz č. 21OdK/87/2024 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz03.05.2024