Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Insolvency Management Group k.s. (S1862)

Insolvency Management Group k.s. (S1862)

Značka správcu:
S1862
IČO:
51067820
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
28.09.2017
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
M. R. Štefánika 73, 01001 Žilina, Slovensko
Kontakty:
office@imgks.sk, 02/54410102
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Géňa 56, 93405 Levice, Slovensko
Kontakty:
office@imgks.sk, 0915/922 352
Priradené konania (28):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Pupák Gabriel Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/25/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz27.04.2019
Bachorec Štefan Oddlženie - Splátkový kalendár č. 30OdS/4/2019 Okresný súd NitraPoskytnutá ochrana pred veriteľmi12.07.2019
Čajka Timotej Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/186/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz11.09.2019
Farkas Jozef Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/238/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz05.12.2019
Tóthová Mariana Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/2/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz25.01.2020
Majer Štefan Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/25/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz06.02.2020
Horváthová Mária Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/68/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz17.03.2020
Ďurčo Jozef Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/83/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz19.03.2020
Belan Jozef Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/84/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz25.03.2020
Szegény Viliam Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/99/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz08.04.2020