Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Insolvency Management Group k.s. (S1862)

Insolvency Management Group k.s. (S1862)

Značka správcu:
S1862
IČO:
51067820
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
28.09.2017
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
M. R. Štefánika 73, 01001 Žilina, Slovensko
Kontakty:
office@imgks.sk, 0950/898 854
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Géňa 56, 93405 Levice, Slovensko
Kontakty:
office@imgks.sk, 0950/898 854
Priradené konania (28):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Čajka Timotej Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/186/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz11.09.2019
Farkas Jozef Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/238/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz05.12.2019
Tóthová Mariana Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/2/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz25.01.2020
Majer Štefan Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/25/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz06.02.2020
Szegény Viliam Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/99/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz08.04.2020
Pinkeová Iveta Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/116/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz19.05.2020
Grácová Emília Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/170/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz09.07.2020
Vilhem Roman Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/34/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz12.03.2021
Cisár Jozef Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/93/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz01.09.2021
Veselý Mário Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/199/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz21.09.2021