Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Konkurz & reštrukturalizácia, k. s. (S1865)

Konkurz & reštrukturalizácia, k. s. (S1865)

Značka správcu:
S1865
IČO:
51128535
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
25.10.2017
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Rázusova 125, 09301 Vranov nad Topľou, Slovensko
Kontakty:
info@aknovikmec.com, 0905/645 383
Priradené konania (21):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Bendžala Jozef Oddlženie - Splátkový kalendár č. 2OdS/2/2019 Okresný súd PrešovPoskytnutá ochrana pred veriteľmi11.04.2019
Bilý Miroslav Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/280/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz24.09.2019
Sivák Mikuláš Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/195/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz15.01.2020
Konečný Boris Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/36/2023 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz16.03.2023
Butovská Mária Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/93/2023 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz06.04.2023
Gáborová Nikola Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/122/2023 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz04.05.2023
Goroľová Marcela Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/165/2023 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz30.05.2023
Bolvanová Margita Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/181/2023 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz14.06.2023
Gábor Roman Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/211/2023 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz14.07.2023
Bažová Mária Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/228/2023 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz21.07.2023