Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > SISÁK&PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s. (S1868)

SISÁK&PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s. (S1868)

Značka správcu:
S1868
IČO:
51122138
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
08.11.2017
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Horná strieborná 14599/4, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
spravca@sisak-partners, 0948 232 002
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Štúrova 101/5, 09301 Vranov nad Topľou, Slovensko
Kontakty:
office@sisak-partners.sk, 0917/586 517
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Dunajská 3, 04001 Košice, Slovensko
Kontakty:
spravca@sisak-partners.sk, 0948 232 002
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Mostná 13, 94901 Nitra, Slovensko
Kontakty:
spravca@sisak-partners.sk, 0948/232 002
Priradené konania (50):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Hruškár Norbert Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/226/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz04.12.2019
Hegedüs Ján Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/276/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz09.01.2020
Hudec Daniel Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/58/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz28.02.2020
Méri Peter Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/71/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz17.03.2020
Miškov Tomáš Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/81/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz18.03.2020
Domonkošová Nora Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/93/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz04.04.2020
Košanová Žaneta Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/90/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz01.04.2020
Brbúch Roman Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/107/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz22.04.2020
Huršanová Viktória Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/129/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz19.05.2020
Danišová Anikó Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/121/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz20.05.2020