Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > SISÁK&PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s. (S1868)

SISÁK&PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s. (S1868)

Značka správcu:
S1868
IČO:
51122138
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
08.11.2017
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Horná strieborná 14599/4, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
spravca@sisak-partners, 0948 232 002
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Štúrova 101/5, 09301 Vranov nad Topľou, Slovensko
Kontakty:
office@sisak-partners.sk, 0917/586 517
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Dunajská 3, 04001 Košice, Slovensko
Kontakty:
spravca@sisak-partners.sk, 0948 232 002
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Mostná 13, 94901 Nitra, Slovensko
Kontakty:
spravca@sisak-partners.sk, 0948/232 002
Priradené konania (42):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Macko Jaroslav Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/471/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz26.09.2019
Gore Kamil Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/104/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz31.03.2020
Horváth Eduard Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/247/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz25.07.2020
Kalaposová Gabriela Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/219/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz12.06.2020
Kováč Ladislav Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/286/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz11.09.2020
Kenderesová Klára Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/266/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz15.08.2020
Šuťák Michal Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/196/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz25.08.2020
Petruňková Františka Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/314/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz15.09.2020
Kaleja Maroš Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/127/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz09.06.2020
Kollárová Veronika Victoria Oddlženie - Splátkový kalendár č. 3OdS/2/2020 Okresný súd PrešovPoskytnutá ochrana pred veriteľmi29.07.2020