Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Praskai Stanislav, Mgr. (S1879)

Praskai Stanislav, Mgr. (S1879)

Značka správcu:
S1879
Dátum narodenia:
25.05.1991
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
02.03.2018
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Murgašova 3, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
spravca@praskai.sk, 0907 653 202
Priradené konania (13):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
D.O.D. Slovakia, s.r.o. Konkurz č. 3K/103/2005 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia07.03.2006
Schnelly Karol Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/362/2018 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz12.09.2018
Fedorová Iveta Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/204/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz14.05.2019
Prekop Miroslav Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/375/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz06.08.2019
Leng Marián Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/392/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz15.08.2019
Kúkelová Tatiana Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/435/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz07.09.2019
Tóthová Alica Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/320/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz11.12.2019
Mikulišin Ján Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/69/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz22.02.2020
Gazdočka Gabriel Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/85/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz12.03.2020
Ondrejčo Peter Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/105/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz20.03.2020