Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > PILÁT Insolvency Services, k.s. (S1880)

PILÁT Insolvency Services, k.s. (S1880)

Značka správcu:
S1880
IČO:
51439441
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
06.03.2018
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Levočská 4, 080 01 Prešov, Slovensko
Kontakty:
spravca@akpilat.sk, 0948 002 990
Priradené konania (8):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Drál Peter Konkurz č. 3K/72/2004 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia28.06.2005
Jenčík František Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/37/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz13.02.2019
Kokuľa Jaroslav Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/241/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz21.05.2020
Beňo Michal Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/331/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz28.08.2020
Euro Bus Trade, s.r.o. v konkurze Konkurz č. 1K/21/2008 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz08.12.2015
DAK TRANS, s. r. o. Konkurz č. 5K/11/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz25.08.2018
VUKOV EXTRA, a.s. Konkurz č. 5K/16/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz26.07.2018
Free Tonal, s.r.o. Konkurz č. 2K/7/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz14.09.2021