Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > PILÁT Insolvency Services, k.s. (S1880)

PILÁT Insolvency Services, k.s. (S1880)

Značka správcu:
S1880
IČO:
51439441
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
06.03.2018
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Levočská 4, 080 01 Prešov, Slovensko
Kontakty:
spravca@akpilat.sk, 0948 002 990
Priradené konania (6):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Drál Peter Konkurz č. 3K/72/2004 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia28.06.2005
Holeš Zdeněk Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/393/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz14.04.2023
Čurejová Kristína Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/345/2023 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz22.11.2023
Dopirák Ivan Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/56/2024 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz14.03.2024
Červeňák Ján Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/108/2024 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz17.05.2024
Rehák Ján Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/125/2024 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz14.06.2024