Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > PILÁT Insolvency Services, k.s. (S1880)

PILÁT Insolvency Services, k.s. (S1880)

Značka správcu:
S1880
IČO:
51439441
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
06.03.2018
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Remeniny 112, 09431 Remeniny, Slovensko
Kontakty:
spravca@akpilat.sk, 0948 002 990
Priradené konania (39):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Rusnák Maroš Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/772/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz08.01.2019
Barna Jozef Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/801/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz16.01.2019
Kurej Ladislav Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/835/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz02.02.2019
Jenčík František Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/37/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz13.02.2019
Čurejová Lucia Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/63/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz16.02.2019
Žigová Lenka Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/164/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz27.03.2019
Stupinský Rastislav Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/188/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz05.04.2019
Koky Michal Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/265/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz03.05.2019
Vasiľko Martin Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/313/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz15.05.2019
Bačovčinová Beáta Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/367/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz05.06.2019