Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > PILÁT Insolvency Services, k.s. (S1880)

PILÁT Insolvency Services, k.s. (S1880)

Značka správcu:
S1880
IČO:
51439441
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
06.03.2018
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Remeniny 112, 09431 Remeniny, Slovensko
Kontakty:
spravca@akpilat.sk, 0948 002 990
Priradené konania (17):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Jenčík František Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/37/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz13.02.2019
Koky Michal Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/265/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz03.05.2019
Knap Ján Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/662/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz06.09.2019
Volk Karol Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/183/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz17.04.2020
Kokuľa Jaroslav Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/241/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz21.05.2020
Hnatič Milan Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/284/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz29.07.2020
Beňo Michal Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/331/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz28.08.2020
Tokárová Zdenka Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/220/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz23.09.2020
Sivák Marko Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/244/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz04.11.2020
Bindzár Fedor Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/328/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz28.10.2020