Hric Ivan, JUDr. (S1886)

Značka správcu:
S1886
Dátum narodenia:
29.11.1979
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.06.2018
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Ing. Kožucha 8, 05201 Spišská Nová Ves, Slovensko
Kontakty:
spravca@advokathric.eu, 0918 931 021
Priradené konania (14):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Bugorčík Imrich Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/234/2018 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz22.06.2018
Straková Kvetoslava Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/150/2018 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz07.07.2018
Tolnai Dušan Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/177/2018 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz31.07.2018
Gaži Alexander Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/194/2018 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz10.08.2018
Lacko Ján Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/95/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz12.03.2019
Makula Maroš Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/99/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz28.11.2019
Nagy Peter Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/122/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz31.12.2019
Parikrupa Marián Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/4/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz23.01.2020
Fükő Igor Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/132/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz21.04.2020
Antoš Jozef Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/156/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz28.04.2020