Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Kypta Michal, JUDr. (S1892)

Kypta Michal, JUDr. (S1892)

Značka správcu:
S1892
Dátum narodenia:
19.09.1979
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
28.06.2018
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Mestský súd Bratislava III
Adresa kancelárie:
Kadnárova 64, 83151 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
kypta@akjmk.sk, 0903/667 311
Priradené konania (5):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Miroslav Szalaj Oddlženie - Konkurz č. B1-37OdK/370/2019 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz03.11.2023
Csonga Miroslav Oddlženie - Konkurz č. 24OdK/46/2023 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz06.10.2023
Tongeľová Zuzana Oddlženie - Konkurz č. 21OdK/198/2023 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz21.12.2023
Rutkaiová Adriána Oddlženie - Konkurz č. 81OdK/209/2023 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz26.01.2024
Bihari Eduard Oddlženie - Splátkový kalendár č. 21OdS/1/2024 Mestský súd Bratislava IIIPoskytnutá ochrana pred veriteľmi13.02.2024