Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Bankruptcy and recovery innovative corporation (S1893)

Bankruptcy and recovery innovative corporation (S1893)

Značka správcu:
S1893
IČO:
51643162
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
28.06.2018
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Pribinova 73/1, 95501 Topoľčany, Slovensko
Kontakty:
bric.spravca.nr@gmail.com, 0908/433 443
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Nám. Štefana Moyzesa 33/5, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
bric.spravca.bb@gmail.com, 0903/667 311
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trenčín
Adresa kancelárie:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín, Slovensko
Kontakty:
tn@bric.sk, 0918 998 878
Priradené konania (69):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Gajdošechová Adriana Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/960/2019 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz15.01.2020
Murárik Marián Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/19/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz30.01.2020
Beňo Jozef Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/52/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz12.02.2020
Sochorová Marcela Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/73/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz27.02.2020
Heráková Emília Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/95/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz04.03.2020
Lacko Milan Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/108/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz17.03.2020
Heráková Helena Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/164/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz07.04.2020
Mondek Radovan Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/238/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz15.05.2020
Ďuríková Ľudmila Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/196/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz30.04.2020
Karvay Igor Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/250/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz28.05.2020