Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > PERSPECTA Recovery, k. s. (S1894)

PERSPECTA Recovery, k. s. (S1894)

Značka správcu:
S1894
IČO:
47252324
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
02.07.2018
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Matúškova 48, 97631 Vlkanová, Slovensko
Kontakty:
recovery@perspecta.eu, 02/43 632 082
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Tomášikova 23/C, 82101 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
recovery@perspecta.eu, 02/436 32 082
Priradené konania (3):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Hlboká Lýdia Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/30/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz15.02.2019
Tanková Simona Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/217/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz25.09.2020
Rigová Agneša Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/281/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz17.10.2020