Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Sabadoš Tomáš, Mgr. (S1896)

Sabadoš Tomáš, Mgr. (S1896)

Značka správcu:
S1896
Dátum narodenia:
13.06.1990
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
16.07.2018
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Mlynárska 15, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
tomas.sabados@gmail.com, 0902 884 872
Priradené konania (7):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
TURTÁK Ján Oddlženie - Splátkový kalendár č. 31OdS/10/2019 Okresný súd Košice IPoskytnutá ochrana pred veriteľmi17.12.2019
Domiková Emília Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/582/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz24.12.2019
Veterníková Vlasta Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/106/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz27.03.2020
Šalmík Roman Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/126/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz10.04.2020
Franko Marián Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/148/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz28.04.2020
Rechtoríková Iveta Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/176/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz13.05.2020
S Trade Group s.r.o. Konkurz č. 26K/13/2018 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz16.10.2018