Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Solutio insolvenčný správca, k.s. (S1907)

Solutio insolvenčný správca, k.s. (S1907)

Značka správcu:
S1907
IČO:
51892669
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
27.09.2018
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, Slovensko
Kontakty:
solutio.spravca@gmail.com, 045/202 8938
Priradené konania (3):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Dobrovodská Rozália Oddlženie - Splátkový kalendár č. 4OdS/3/2019 Okresný súd Banská BystricaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi11.04.2019
Vatalová Anna Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/44/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz12.06.2021
Prokaj Vladimír Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/122/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz12.06.2021