Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Trubanová Natália, JUDr. (S1911)

Trubanová Natália, JUDr. (S1911)

Značka správcu:
S1911
Dátum narodenia:
27.08.1990
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
25.10.2018
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Mestský súd Bratislava III
Adresa kancelárie:
Majakovského 9, 81104 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
spravca@trubanova.sk, 0918 907 245
Priradené konania (13):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Virágová Eva Oddlženie - Konkurz č. B1-33OdK/63/2020 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz21.03.2023
Agai Bohuslav Oddlženie - Konkurz č. B1-32OdK/70/2020 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz04.10.2022
Rimovský Róbert Oddlženie - Konkurz č. B1-27OdK/188/2020 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz21.07.2020
Zemanová Anna Oddlženie - Konkurz č. B1-37OdK/210/2019 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz30.07.2019
Radič Veronika Oddlženie - Konkurz č. B1-27OdK/73/2021 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz07.08.2021
Bohún Peter Oddlženie - Konkurz č. 21OdK/48/2023 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz20.09.2023
Kubíková Adriana Oddlženie - Splátkový kalendár č. 21OdS/1/2023 Mestský súd Bratislava IIIPoskytnutá ochrana pred veriteľmi21.09.2023
Plško Jozef Oddlženie - Konkurz č. 24OdK/74/2023 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz07.10.2023
Polakovič Pavol Oddlženie - Konkurz č. 81OdK/232/2023 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz02.02.2024
Vicha Peter Oddlženie - Konkurz č. 81OdK/48/2024 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz14.03.2024