Debsol, k. s. (S1914)

Značka správcu:
S1914
IČO:
51986680
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
06.12.2018
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Horná 65A, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
debsol.spravca@gmail.com, 02/62410443
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
Štiavnická 2018/7, 03401 Ružomberok, Slovensko
Kontakty:
debsol.spravca@gmail.com, 02/624 10 443
Priradené konania (46):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Čenka Ján Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/285/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz04.04.2020
Danielová Vilma Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/296/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz03.12.2019
Kašuba Zdenko Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/328/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz07.12.2019
Salvová Marta Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/364/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz18.12.2019
Kuriš Zdenko Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/372/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz19.12.2019
Haluska Michal Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/400/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz28.12.2019
Matejčáková Daniela Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/9/2020 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz29.01.2020
Paluba Milan Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/426/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz09.01.2020
Kroner Dalibor Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/408/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz09.01.2020
Pačan Martin Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/34/2020 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz22.02.2020