Debsol, k. s. (S1914)

Značka správcu:
S1914
IČO:
51986680
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
06.12.2018
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina, Slovensko
Kontakty:
debsol.spravca@gmail.com, 02/624 10 443
Priradené konania (23):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Jedličková Renáta Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/857/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz06.09.2019
Nagy Vojtech Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/860/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz11.09.2019
Ráchel Jaroslav Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/278/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz14.09.2019
Čenka Ján Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/285/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz04.04.2020
Kašuba Zdenko Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/328/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz07.12.2019
Matúška Ivan Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/1039/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz10.12.2019
Gallo Stanislav, Ing. Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/14/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz31.01.2020
Guzmický Jozef Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/198/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz03.04.2020
Portelekyová Katarína Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/271/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz07.05.2020
Mitaš Vladimír Oddlženie - Splátkový kalendár č. 1OdS/5/2020 Okresný súd ŽilinaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi25.08.2020