Debsol, k. s. (S1914)

Značka správcu:
S1914
IČO:
51986680
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
06.12.2018
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina, Slovensko
Kontakty:
debsol.spravca@gmail.com, 02/624 10 443
Priradené konania (22):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Ráchel Jaroslav Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/278/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz14.09.2019
Čenka Ján Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/285/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz04.04.2020
Kašuba Zdenko Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/328/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz07.12.2019
Mitaš Vladimír Oddlženie - Splátkový kalendár č. 1OdS/5/2020 Okresný súd ŽilinaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi25.08.2020
Fikejz Peter Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/51/2021 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz07.07.2021
Trabalík Jozef Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/4/2022 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz29.01.2022
Hudáková Božena Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/47/2022 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz26.05.2022
Balážová Monika Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/69/2022 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz19.07.2022
Majerčák Pavol Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/76/2022 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz16.08.2022
Hollá Miroslava Oddlženie - Konkurz č. 10OdK/88/2022 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz08.09.2022