Debsol, k. s. (S1914)

Značka správcu:
S1914
IČO:
51986680
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
06.12.2018
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina, Slovensko
Kontakty:
debsol.spravca@gmail.com, 02/624 10 443
Priradené konania (16):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Hollý Peter Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/49/2023 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz27.05.2023
Šefrana Jozef Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/50/2023 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz03.06.2023
Macíková Helena Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/60/2023 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz05.07.2023
Čonka Dušan Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/75/2023 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz16.08.2023
Ondrejková Monika Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/92/2023 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz22.09.2023
Dvorský Michal Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/106/2023 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz15.11.2023
Hubčík Adrián Oddlženie - Konkurz č. 10OdK/2/2024 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz24.01.2024
Šatan Rudolf Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/3/2024 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz27.01.2024
Banovčin Erik Oddlženie - Konkurz č. 10OdK/27/2024 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz20.03.2024
Bujnová Radka Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/25/2024 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz20.03.2024