Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Vieriková Michaela, JUDr. (S1924)

Vieriková Michaela, JUDr. (S1924)

Značka správcu:
S1924
Dátum narodenia:
01.02.1993
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.03.2019
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok, Slovensko
Kontakty:
vierikovam@gmail.com, 0917 079 946
Priradené konania (11):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Orfánusová Adriana, Ing. Oddlženie - Splátkový kalendár č. 2OdS/3/2019 Okresný súd ŽilinaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi27.04.2019
Balážová Helena Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/121/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz01.05.2019
Tomlák Jozef Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/285/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz24.09.2019
Bátorek Ľuboš Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/314/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz30.11.2019
Rebrošová Katarína, Bc. Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/343/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz06.12.2019
Káčer Pavol Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/319/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz07.12.2019
Gašperová Mária Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/351/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz11.12.2019
Hodálová Katarína Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/380/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz28.12.2019
Baláž Stanislav Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/373/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz28.12.2019
Ďuriníková Anna Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/404/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz28.12.2019