Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Vieriková Michaela, JUDr. (S1924)

Vieriková Michaela, JUDr. (S1924)

Značka správcu:
S1924
Dátum narodenia:
01.02.1993
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.03.2019
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok, Slovensko
Kontakty:
vierikovam@gmail.com, 0917 079 946
Priradené konania (10):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Orfánusová Adriana, Ing. Oddlženie - Splátkový kalendár č. 2OdS/3/2019 Okresný súd ŽilinaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi27.04.2019
Balážová Helena Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/121/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz01.05.2019
Kultán Jozef Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/143/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz29.05.2019
Cicko Stanislav Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/166/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz12.06.2019
Burdiliak Peter Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/187/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz26.06.2019
Halčinová Ivana Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/192/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz02.07.2019
Šmollová Mária Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/210/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz16.07.2019
Mažgút Ľubomír Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/231/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz01.08.2019
Soboňová Katarína Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/238/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz07.08.2019
Bačkor Jaroslav Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/250/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz14.08.2019