Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Vieriková Michaela, JUDr. (S1924)

Vieriková Michaela, JUDr. (S1924)

Značka správcu:
S1924
Dátum narodenia:
01.02.1993
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.03.2019
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok, Slovensko
Kontakty:
vierikovam@gmail.com, 0917 079 946
Priradené konania (6):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
TRADE spol. s r.o. Konkurz č. 47K/164/1998 Krajský súd v Banskej BystriciVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia19.10.1998
Orfánusová Adriana, Ing. Oddlženie - Splátkový kalendár č. 2OdS/3/2019 Okresný súd ŽilinaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi27.04.2019
Bátorek Ľuboš Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/314/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz30.11.2019
Cuninka Anton Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/419/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz09.01.2020
Kubala Jozef Oddlženie - Splátkový kalendár č. 10OdS/1/2020 Okresný súd ŽilinaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi18.09.2020
Čonková Zuzana Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/203/2020 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz23.01.2021