Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Turčáková Gabriela, Mgr. et Mgr. (S1933)

Turčáková Gabriela, Mgr. et Mgr. (S1933)

Značka správcu:
S1933
Dátum narodenia:
30.09.1991
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
28.03.2019
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
skp.turcakova@gmail.com, 0948 100 253
Priradené konania (5):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
R.S.K. spol. s r.o. "v konkurze" Konkurz č. 1K/29/2006 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz31.03.2007
Klimová Mária Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/421/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz27.10.2020
Horeličan Anton Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/568/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz01.01.2021
Kováč Ján Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/6/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz04.02.2021
Radič Eduard Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/43/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz01.03.2021