Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Turčáková Gabriela, Mgr. et Mgr. (S1933)

Turčáková Gabriela, Mgr. et Mgr. (S1933)

Značka správcu:
S1933
Dátum narodenia:
30.09.1991
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
28.03.2019
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
skp.turcakova@gmail.com, 0948 100 253
Priradené konania (9):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Orfánus Dalimír Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/366/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz27.07.2021
Melicherčík Miroslav Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/182/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz14.07.2021
Krnáčová Jana Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/277/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz21.09.2021
Štefančík Stanislav Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/348/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz07.10.2021
Chreňovská Lenka Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/366/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz30.10.2021
Suchý Gustáv Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/23/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz26.11.2021
Strapko Jozef Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/438/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz30.11.2021
Ján Pacek - SCUBY-STAV Konkurz č. 1K/18/2010 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz27.07.2010
R.S.K. spol. s r.o. "v konkurze" Konkurz č. 1K/29/2006 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz31.03.2007