Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Balla Filip, JUDr. Bc. (S1936)

Balla Filip, JUDr. Bc. (S1936)

Značka správcu:
S1936
IČO:
50724398
Dátum narodenia:
23.06.1993
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
09.05.2019
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Mestský súd Košice
Adresa kancelárie:
Hlavná 24, 04001 Košice, Slovensko
Kontakty:
balla.spravca@gmail.com, 0904/848 781
Priradené konania (13):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Hrabovská Alžbeta Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/67/2022 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz06.12.2023
Ján Kaľata - KOLONIA Konkurz č. 2K/168/1999 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia05.02.2004
Stibila Ján Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/323/2019 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz09.07.2019
Kudelas Martin Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/270/2020 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz22.08.2020
HALÁSZ Radoslav Oddlženie - Splátkový kalendár č. 30OdS/2/2021 Mestský súd KošicePoskytnutá ochrana pred veriteľmi16.06.2021
Hireš Róbert Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/3/2022 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz12.03.2022
Komjáty Martin Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/230/2022 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz16.08.2022
Fedor Ivan Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/157/2023 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz26.08.2023
Polyák Ladislav Oddlženie - Konkurz č. 43OdK/213/2023 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz23.12.2023
Richnavský Peter Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/221/2023 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz28.12.2023