Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Lányiová Mária, JUDr. (S1937)

Lányiová Mária, JUDr. (S1937)

Značka správcu:
S1937
Dátum narodenia:
24.03.1987
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
10.05.2019
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Štefánikova 50, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
lanyiova.maria@gmail.com, 0903 058 467
Priradené konania (10):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Cipkala Ján Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/335/2018 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz04.02.2020
ĽOĽOVÁ Lenka Oddlženie - Splátkový kalendár č. 31OdS/6/2019 Okresný súd Košice IPoskytnutá ochrana pred veriteľmi13.08.2019
Čonka Ján Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/560/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz13.12.2019
Sterczová Kvetoslava, Mgr. Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/631/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz14.01.2020
Paľová Alena, PaedDr. Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/59/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz22.02.2020
Doričová Alena Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/85/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz17.03.2020
Spišak Daniel Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/106/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz21.03.2020
Gabruň Rudolf Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/132/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz21.04.2020
Hangalová Zuzana Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/165/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz06.05.2020
Jamka Štefan Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/184/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz20.05.2020