Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Lányiová Mária, JUDr. (S1937)

Lányiová Mária, JUDr. (S1937)

Značka správcu:
S1937
Dátum narodenia:
24.03.1987
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
10.05.2019
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Štefánikova 50, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
lanyiova.maria@gmail.com, 0903 058 467
Priradené konania (8):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Cipkala Ján Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/335/2018 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz04.02.2020
Dinko Marián Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/626/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz23.01.2021
Jano Karol Oddlženie - Splátkový kalendár č. 30OdS/6/2020 Okresný súd Košice IPoskytnutá ochrana pred veriteľmi16.06.2020
Mitický Radoslav Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/318/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz28.10.2020
Šaríková Danica Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/341/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz20.11.2020
Šmajdová Monika Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/351/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz28.11.2020
Jano František Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/9/2021 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz05.02.2021
ĽOĽOVÁ Lenka Oddlženie - Splátkový kalendár č. 31OdS/6/2019 Okresný súd Košice IPoskytnutá ochrana pred veriteľmi13.08.2019