Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Lányiová Mária, JUDr. (S1937)

Lányiová Mária, JUDr. (S1937)

Značka správcu:
S1937
Dátum narodenia:
24.03.1987
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
10.05.2019
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Štefánikova 50, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
lanyiova.maria@gmail.com, 0903 058 467
Priradené konania (8):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Cipkala Ján Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/335/2018 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz04.02.2020
Čonka Ján Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/560/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz13.12.2019
Sterczová Kvetoslava, Mgr. Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/631/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz14.01.2020
Paľová Alena, PaedDr. Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/59/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz22.02.2020
Hangalová Zuzana Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/165/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz06.05.2020
Jamka Štefan Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/184/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz20.05.2020
Jano Karol Oddlženie - Splátkový kalendár č. 30OdS/6/2020 Okresný súd Košice IPoskytnutá ochrana pred veriteľmi16.06.2020
Mirgová Sabína Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/227/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz27.06.2020