Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Lányiová Mária, JUDr. (S1937)

Lányiová Mária, JUDr. (S1937)

Značka správcu:
S1937
Dátum narodenia:
24.03.1987
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
10.05.2019
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Mestský súd Košice
Adresa kancelárie:
Štefánikova 50, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
lanyiova.maria@gmail.com, 0903 058 467
Priradené konania (10):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Mackanič František Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/161/2021 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz28.12.2022
Poľnohospodárske družstvo v Kyste Konkurz č. 1K/232/1998 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia09.10.2001
Beniš Ján Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/28/2023 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz01.04.2023
Šestko Ján Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/188/2023 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz13.12.2023
Urbančíková Mária Oddlženie - Konkurz č. 43OdK/205/2023 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz19.12.2023
Budinský Pavol Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/203/2023 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz28.12.2023
Sýkorová Radka Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/13/2024 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz13.02.2024
BENCSIKOVÁ Alžbeta Oddlženie - Splátkový kalendár č. 30OdS/1/2024 Mestský súd KošicePoskytnutá ochrana pred veriteľmi01.03.2024
Horváth Martin Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/41/2024 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz23.03.2024
KESIL s.r.o. Konkurz č. 31K/25/2023 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz14.12.2023