Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > K/V Insolvency, k.s. (S1939)

K/V Insolvency, k.s. (S1939)

Značka správcu:
S1939
IČO:
52205207
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
14.05.2019
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trnava
Adresa kancelárie:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, Slovensko
Kontakty:
kvinsolvency@gmail.com, 0904 961 235
Priradené konania (16):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Jurišová Helena Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/122/2019 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz28.05.2019
Nagy Miroslav Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/151/2019 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz18.06.2019
Gomolová Katarína Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/211/2019 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz19.07.2019
Chlpoš Radovan Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/251/2019 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz08.08.2019
Polyáková Ingrid Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/370/2019 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz31.12.2019
Vavrík Rastislav Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/402/2019 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz28.01.2020
Bačák Martin Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/155/2020 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz03.06.2020
Iršová Andrea Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/176/2020 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz26.06.2020
Zvolenský Bohuš Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/253/2020 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz25.08.2020
Szabadošová Anita Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/284/2020 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz21.10.2020