LM recovery k.s. (S1942)

Značka správcu:
S1942
IČO:
52310728
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
12.06.2019
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Thurzova 6, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
lukasmichalov@gmail.com, 091 865 63 01
Priradené konania (6):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Keszler Gabriela Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/519/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz05.12.2019
Kolbasová Ivana Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/2/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz28.01.2020
Šimčáková Renáta Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/97/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz20.03.2020
Zajac František Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/129/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz10.04.2020
Ferčák Ondrej Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/152/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz25.04.2020
Valíková Jana Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/191/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz21.05.2020