LM recovery k.s. (S1942)

Značka správcu:
S1942
IČO:
52310728
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
12.06.2019
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Thurzova 6, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
lukasmichalov@gmail.com, 091 865 63 01
Priradené konania (4):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Miškovič Miroslav Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/360/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz28.11.2020
Martočková Jaroslava Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/386/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz09.01.2021
Drapáčová Martina Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/49/2021 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz16.03.2021
RenderFarm j.s.a. Konkurz č. 31K/31/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz19.12.2020