Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Páll Peter, Mgr. (S1945)

Páll Peter, Mgr. (S1945)

Značka správcu:
S1945
IČO:
52594068
Dátum narodenia:
16.01.1993
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
13.08.2019
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, Slovensko
Kontakty:
pall@spravca.info, 0948 805 300
Priradené konania (10):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Vörös František Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/74/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz29.05.2021
Blaškovič Jozef Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/119/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz01.07.2021
Trnka Henrich Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/190/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz18.09.2021
Červenáková Lýdia Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/140/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz07.10.2021
Červená Iveta Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/228/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz21.10.2021
Global International s.r.o. Konkurz č. 23K/8/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz09.10.2021
Halásziková Katarína Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/249/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz09.11.2021
Samuová Erika Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/270/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz26.11.2021
Csicsó Adrián Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/200/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz27.11.2021
J.S. RENTA s.r.o. Konkurz č. 27K/1/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz15.05.2021