Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Páll Peter, Mgr. (S1945)

Páll Peter, Mgr. (S1945)

Značka správcu:
S1945
IČO:
52594068
Dátum narodenia:
16.01.1993
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
13.08.2019
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, Slovensko
Kontakty:
pall@spravca.info, 0948 805 300
Priradené konania (7):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Stégmárová Erika, Ing. Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/30/2022 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz03.03.2022
Tar Gabriel Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/229/2022 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz29.12.2022
Tóthová Erika Oddlženie - Konkurz č. 20OdK/14/2023 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz28.02.2023
Laláková Stanislava Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/41/2023 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz29.03.2023
Boroš Ladislav Oddlženie - Splátkový kalendár č. 32OdS/3/2023 Okresný súd NitraPoskytnutá ochrana pred veriteľmi12.04.2023
Kotlár Adrián Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/64/2023 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz26.04.2023
Štefancová Simona Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/77/2023 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz12.05.2023