Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Domčeková Mária, JUDr. (S1961)

Domčeková Mária, JUDr. (S1961)

Značka správcu:
S1961
Dátum narodenia:
26.06.1970
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
16.10.2019
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Centrálna 154/4, 08901 Svidník, Slovensko
Kontakty:
marieta@ebd.sk, 0908 791 223
Priradené konania (17):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Guziová Mária Oddlženie - Splátkový kalendár č. 4OdS/2/2019 Okresný súd PrešovPoskytnutá ochrana pred veriteľmi06.11.2019
Mareš Ľubomír Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/762/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz22.11.2019
Miklošová Monika Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/813/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz10.12.2019
Vavra Milan Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/136/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz31.12.2019
Pačaj Adam Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/897/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz01.01.2020
Lacko Dávid Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/22/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz01.02.2020
Molitoris Lukáš Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/129/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz04.03.2020
Knapíková Jozefína Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/6/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz18.03.2020
Kaleja Tomáš Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/34/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz02.04.2020
Horvát Štefan Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/24/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz24.03.2020