Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Cukerová Dominika, JUDr. (S1972)

Cukerová Dominika, JUDr. (S1972)

Značka správcu:
S1972
Dátum narodenia:
17.09.1984
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
20.01.2020
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Murgašova 3, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
cekerova.spravca@gmail.com, 0908 650 229
Priradené konania (8):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Trenčáková Henrieta Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/7/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz25.01.2020
Durkota Viktor Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/7/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz25.01.2020
Škop Marek Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/60/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz21.02.2020
Seňková Miriam Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/94/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz17.03.2020
Eliaš Jozef Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/115/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz02.04.2020
Rabský Peter Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/121/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz10.04.2020
Fižiarová Katarína Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/143/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz24.04.2020
Bajger Jaroslav Oddlženie - Splátkový kalendár č. 31OdS/5/2020 Okresný súd Košice IPoskytnutá ochrana pred veriteľmi07.05.2020