Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Kulichová Marta, Ing. (S1976)

Kulichová Marta, Ing. (S1976)

Značka správcu:
S1976
Dátum narodenia:
08.10.1992
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
10.02.2020
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Považská 18, 94002 Nové Zámky, Slovensko
Kontakty:
spravca.kulichova@gmail.com, 0903/766 400
Priradené konania (7):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Öllös Zoltán Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/247/2022 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz29.12.2022
Slovák Juraj Oddlženie - Splátkový kalendár č. 23OdS/4/2023 Okresný súd NitraPoskytnutá ochrana pred veriteľmi19.08.2023
Kubovicsová Katarína Oddlženie - Splátkový kalendár č. 20OdS/7/2023 Okresný súd NitraPoskytnutá ochrana pred veriteľmi22.09.2023
Kovalinka Ivan Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/196/2023 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz07.10.2023
Karvay Jozef Oddlženie - Konkurz č. 20OdK/222/2023 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz07.11.2023
Babiak Kristián Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/229/2023 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz21.11.2023
GEMINI TRADE spol. s r.o. Konkurz č. 27K/8/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz20.01.2022