Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Kamenická Katarína, JUDr. (S1975)

Kamenická Katarína, JUDr. (S1975)

Značka správcu:
S1975
Dátum narodenia:
22.06.1991
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
10.02.2020
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Bardejovská 98, 04011 Košice, Slovensko
Kontakty:
katarina.kamenicka@gmail.com, 0948/293 945
Priradené konania (6):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Pačut František Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/136/2018 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz21.10.2021
Salvet Gabriela Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/293/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz26.11.2021
Kedžuchová Darina Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/359/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz03.12.2020
PILIPČUK Vasil Oddlženie - Splátkový kalendár č. 30OdS/11/2020 Okresný súd Košice IPoskytnutá ochrana pred veriteľmi13.01.2021
Tarnóczy Miloš Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/152/2021 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz27.07.2021
Lemešáni Róbert Konkurz č. 31K/78/2014 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz27.01.2015