Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Daňová Lucia, JUDr. (S1987)

Daňová Lucia, JUDr. (S1987)

Značka správcu:
S1987
Dátum narodenia:
23.12.1991
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
08.04.2020
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trenčín
Adresa kancelárie:
Potočná 66, 972 51 Handlová, Slovensko
Kontakty:
spravca.danova@gmail.com, 0949 186 497
Priradené konania (13):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Baláž Patrik Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/373/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz08.09.2020
Hanko Daniel Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/196/2022 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz09.06.2022
Kolompár Michal Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/459/2022 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz29.12.2022
Revay Vladimír Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/478/2022 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz14.01.2023
Baláž Patrik Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/9/2023 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz24.02.2023
Baláž Eduard Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/49/2023 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz16.03.2023
Balážová Lenka Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/73/2023 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz04.04.2023
Brida Karol Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/99/2023 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz22.04.2023
Revay Michal Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/129/2023 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz04.05.2023
Ondruš Vladimír Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/144/2023 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz12.05.2023