Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Šufák Tomáš, JUDr. (S1989)

Šufák Tomáš, JUDr. (S1989)

Značka správcu:
S1989
Dátum narodenia:
27.06.1985
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
20.04.2020
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
Štrková 95/21, 01001 Žilina, Slovensko
Kontakty:
tomas.sufak@gmail.com, 0915 883 079, 041 430 4666
Priradené konania (10):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Leška Peter Konkurz č. 3K/20/2021 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz14.10.2021
Kassay Miroslav, Ing. Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/68/2022 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz20.07.2022
Dalimír Galčák Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/74/2022 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz06.08.2022
Reguly Miloš Oddlženie - Konkurz č. 10OdK/115/2023 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz07.12.2023
Mikunda Ľubomír Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/29/2024 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz19.03.2024
Beníková Danica Oddlženie - Splátkový kalendár č. 2OdS/1/2024 Okresný súd ŽilinaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi03.04.2024
Beník Milan Oddlženie - Splátkový kalendár č. 10OdS/1/2024 Okresný súd ŽilinaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi04.04.2024
HELP plus, s.r.o. Konkurz č. 2K/32/2014 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz28.02.2015
Pulcová Miriam Konkurz č. 1K/2/2015 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz19.03.2015
G & G CAPITAL GROUP, s.r.o. Konkurz č. 1K/2/2021 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz29.06.2021