Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Podmanický Jakub, JUDr. (S1994)

Podmanický Jakub, JUDr. (S1994)

Značka správcu:
S1994
Dátum narodenia:
13.02.1992
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
20.05.2020
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
A. Hlinku 3118, 02201 Čadca, Slovensko
Kontakty:
spravca@jpodmanicky.sk, 0944/686 470
Priradené konania (4):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Goliat Matej Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/77/2023 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz22.08.2023
Kmeťo Juraj, Ing. Oddlženie - Splátkový kalendár č. 1OdS/2/2023 Okresný súd ŽilinaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi20.09.2023
Baláž Anton Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/109/2023 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz21.11.2023
Heľo Ján Konkurz č. 6K/19/2016 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz24.03.2017