Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Hanuliaková Mária, JUDr. (S1999)

Hanuliaková Mária, JUDr. (S1999)

Značka správcu:
S1999
Dátum narodenia:
08.08.1988
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
16.06.2020
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
Vojtecha Tvrdého 783/4, 01001 Žilina, Slovensko
Kontakty:
maria.hanuliakova@v4legal.sk, 0904/559 752
Priradené konania (9):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Valašek Alojz Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/96/2021 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz29.09.2021
Chudáčik Michal Konkurz č. 10K/16/2021 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz09.11.2021
Lacko Pavol Oddlženie - Konkurz č. 10OdK/108/2021 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz20.10.2021
SG PARTNER, s.r.o. Konkurz č. 3K/1/2022 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz20.01.2022
Sokol Ivan, Ing. Oddlženie - Splátkový kalendár č. 9OdS/2/2022 Okresný súd ŽilinaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi08.03.2022
Kotyra Peter Oddlženie - Konkurz č. 10OdK/37/2022 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz27.04.2022
InterConn, s.r.o. Konkurz č. 7K/6/2022 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz14.05.2022
Lukáč Jozef Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/68/2022 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz15.07.2022
DAMA - STAV, s.r.o. Konkurz č. 2K/7/2022 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz06.08.2022