Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Správcovská k. s. (S2062)

Správcovská k. s. (S2062)

Značka správcu:
S2062
IČO:
54474931
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
08.06.2022
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Nová štvrť 196/49, 082 12 Kapušany, Slovensko
Kontakty:
info.spravcovska@gmail.com, 0951/703 310
Priradené konania (23):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Demeter Tomáš Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/970/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz04.04.2023
Lukáčová Lenka Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/166/2017 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz04.04.2023
Husarová Zdenka Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/634/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz01.03.2023
Šarišský Dávid Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/125/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz09.08.2022
Čusová Katarína Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/209/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz24.03.2023
Jurko Marek Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/432/2022 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz26.10.2022
Ferko Ľubomír Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/512/2022 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz22.12.2022
Kotľár Miroslav Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/367/2022 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz05.01.2023
Polomská Jana, Bc. Oddlženie - Splátkový kalendár č. 3OdS/6/2022 Okresný súd PrešovPoskytnutá ochrana pred veriteľmi30.12.2022
Vilková Anna Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/3/2023 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz23.02.2023