SKavenger, k. s. (S2091)

Značka správcu:
S2091
IČO:
55382037
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
10.08.2023
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Mestský súd Bratislava III
Adresa kancelárie:
Zelená 2, 81101 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
sk.avenger.ks@protonmail.com, 0903/028 719
Priradené konania (1):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Vavrík Branislav Oddlženie - Konkurz č. 21OdK/46/2023 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz20.09.2023