Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Súkeník Ján, JUDr. (S258)

Súkeník Ján, JUDr. (S258)

Značka správcu:
S258
IČO:
34056777
Dátum narodenia:
14.11.1964
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trenčín
Adresa kancelárie:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
j.sukenik@mail.t-com.sk, 042/4321663, 0915 871 028
Priradené konania (77):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Schneeberger Ivan Oddlženie - Konkurz č. 22OdK/135/2017 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz10.10.2017
Herák Slavomír Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/217/2017 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz12.01.2018
Uríková Zuzana Oddlženie - Konkurz č. 22OdK/12/2018 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz26.01.2018
Blahová Marcela Oddlženie - Konkurz č. 22OdK/47/2018 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz23.02.2018
Šajtlavová Eva Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/81/2018 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz17.04.2018
Ševčík Dušan Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/87/2018 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz27.04.2018
Kiepeš Karol Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/137/2018 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz30.05.2018
Mičková Alexandra Oddlženie - Konkurz č. 22OdK/163/2018 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz08.06.2018
Rana Norbert Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/159/2018 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz13.06.2018
Valuch Juraj Oddlženie - Konkurz č. 22OdK/191/2018 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz23.06.2018