Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Porubčin Karol, JUDr. (S297)

Porubčin Karol, JUDr. (S297)

Značka správcu:
S297
IČO:
37914073
Dátum narodenia:
10.04.1955
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trenčín
Adresa kancelárie:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
porubcinkarol@slovanet.sk, 042/4321316
Priradené konania (23):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Toráčová Silvia Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/933/2019 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz03.01.2020
Suchý Roman Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/320/2021 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz02.10.2021
Palatinusová Katarína Oddlženie - Splátkový kalendár č. 38OdS/5/2021 Okresný súd TrenčínPoskytnutá ochrana pred veriteľmi04.12.2021
Žúbor Juraj Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/452/2021 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz28.12.2021
Kubej Branislav Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/272/2022 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz12.08.2022
Balážová Mária Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/321/2022 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz21.09.2022
Šípková Daniela, Bc. Oddlženie - Splátkový kalendár č. 40OdS/4/2023 Okresný súd TrenčínPoskytnutá ochrana pred veriteľmi28.03.2023
Bunda Juraj Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/154/2023 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz23.05.2023
Štrbák Miroslav Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/211/2023 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz07.07.2023
Zvěřina Marián Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/297/2023 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz15.09.2023