Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Kovár Karol, JUDr. (S310)

Kovár Karol, JUDr. (S310)

Značka správcu:
S310
IČO:
36066214
Dátum narodenia:
27.03.1971
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
kovar@akkovar.sk, 02/55568213, 55568216
Priradené konania (14):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Ondrejčák Juraj Konkurz č. 4K/13/2015 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz25.04.2015
Vilhelm CSc. Daniel, Ing. Konkurz č. 3K/42/2010 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz11.12.2015
Pokojný Richard Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/432/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz19.11.2020
Matiesková Eva Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/70/2021 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz05.08.2021
Danihelová Anna Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/57/2021 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz18.09.2021
Halász Rastislav Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/143/2021 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz21.10.2021
Grand Glass Company, s.r.o. Konkurz č. 2R/4/2012 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz06.11.2012
KAMSPED, s.r.o. Konkurz č. 2K/24/2013 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz12.06.2013
TRINOM, a.s. Konkurz č. 4K/31/2014 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz15.11.2014
MAXIMAS s. r. o. Konkurz č. 8K/56/2014 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz01.01.2015