Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Vaňko Viliam, JUDr. (S294)

Vaňko Viliam, JUDr. (S294)

Značka správcu:
S294
IČO:
18048676
Dátum narodenia:
03.05.1956
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trenčín
Adresa kancelárie:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovensko
Kontakty:
sekretariat@vanko.sk, 038/7603267, 7604021
Priradené konania (18):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Jarábek Ján Oddlženie - Konkurz č. 22OdK/185/2017 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz25.11.2017
Hašáková Alexandra Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/58/2017 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz12.12.2017
Martoš Tomáš Oddlženie - Konkurz č. 22OdK/217/2017 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz22.12.2017
Kršíková Martina Oddlženie - Konkurz č. 22OdK/14/2018 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz01.02.2018
Gašo Štefan Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/22/2018 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz13.02.2018
Toráč Jozef Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/174/2018 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz16.06.2018
Bandri Štefan Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/228/2018 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz21.07.2018
Kotlár Štefan Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/130/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz11.11.2020
M.A.A.C. Slovakia s.r.o. Konkurz č. 38K/11/2021 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz03.06.2021
Dúbravka Jozef Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/167/2021 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz20.07.2021