Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Bieliková Eva, JUDr. (S405)

Bieliková Eva, JUDr. (S405)

Značka správcu:
S405
IČO:
33825840
Dátum narodenia:
11.09.1957
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Stromová 13, 831 01 Bratislava 37, Slovensko
Kontakty:
ebielikova@centrum.sk, 02/5477 5346, 0903 233 511
Priradené konania (13):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
ZENTAX/predtým TENZONA, spol. s r.o. Konkurz č. 2K/213/2005 Krajský súd v BratislaveVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia14.01.2016
Šucha Róbert Konkurz č. 6K/2/2017 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz31.03.2017
Polonec Miroslav Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/109/2017 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz29.11.2017
Kováč Peter Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/127/2017 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz30.12.2017
Močol Milan Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/45/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz23.02.2018
Vaškovič Anton Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/160/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz18.05.2018
Chmelová Ružena Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/235/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz17.07.2018
Baričáková Kurucová Terézia Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/233/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz12.04.2019
Malášek Jozef Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/186/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz09.07.2019
Bolgáč Anton Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/249/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz14.08.2019