Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Kaplanová Alena, JUDr. (S422)

Kaplanová Alena, JUDr. (S422)

Značka správcu:
S422
Dátum narodenia:
05.01.1959
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trnava
Adresa kancelárie:
Nám.1.mája 14, 921 01 Piešťany, Slovensko
Kontakty:
kaplanova@stonline.sk, 033/773 05 33
Priradené konania (10):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Heráková Eva Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/66/2020 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz21.03.2020
Balážová Ľubica Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/87/2020 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz08.04.2020
Toráčová Miroslava Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/106/2020 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz12.05.2020
Danišovičová Helena Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/115/2020 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz28.04.2020
Novitzký Tomáš Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/119/2020 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz21.05.2020
Heráková Lenka Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/135/2020 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz03.06.2020
Malík René Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/157/2020 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz11.06.2020
Rózsa Attila Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/201/2020 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz03.07.2020
Frievald Štefan Konkurz č. 23K/28/2014 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz04.11.2014
ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o. Konkurz č. 25K/3/2020 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz30.06.2020