Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Majorán Jozef, JUDr. (S423)

Majorán Jozef, JUDr. (S423)

Značka správcu:
S423
IČO:
34033611
Dátum narodenia:
24.03.1960
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Ulica Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice, Slovensko
Kontakty:
kancelaria.majoran@mail.t-com.sk, 036/6227078, 0905 328 946
Priradené konania (11):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
REKONŠTRUKTA, s.r.o. Konkurz č. 31K/52/2010 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz04.05.2011
Ivolková Gertrúda Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/39/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz10.05.2019
Récka Monika Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/141/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz14.08.2019
Bresztovszká Mária Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/176/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz11.07.2020
Kiss Viktor Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/284/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz11.12.2020
Gergő Patrik Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/4/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz22.01.2021
Chudovan Pavol Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/13/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz09.02.2021
Kasznár Pavol Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/20/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz17.02.2021
Krésová Anna Konkurz č. 31K/27/2014 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz24.07.2014
SIDEO Slovakia s. r. o. Konkurz č. 31K/51/2015 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz28.07.2015