Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Solár Erik, JUDr. (S477)

Solár Erik, JUDr. (S477)

Značka správcu:
S477
IČO:
37858289
Dátum narodenia:
07.11.1972
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Levická 886, 952 01 Vráble, Slovensko
Kontakty:
spravca477@gmail.com, 0908 077 464
Priradené konania (16):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Ivič Ivica Oddlženie - Splátkový kalendár č. 28OdS/1/2018 Okresný súd NitraPoskytnutá ochrana pred veriteľmi04.10.2018
Valkovič Michal Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/50/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz26.02.2020
Gajdoš Ivan Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/46/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz22.04.2021
Vassová Zuzana Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/112/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz24.06.2021
Mezei Alexander Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/285/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz16.12.2021
Bongya Ernest Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/5/2022 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz29.01.2022
Fedor Štefan Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/130/2022 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz02.08.2022
Hipš Marek Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/176/2022 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz03.09.2022
Lazicius Martin Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/223/2022 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz27.10.2022
Širo Marek Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/126/2023 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz05.07.2023