Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Solár Erik, JUDr. (S477)

Solár Erik, JUDr. (S477)

Značka správcu:
S477
IČO:
37858289
Dátum narodenia:
07.11.1972
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Levická 886, 952 01 Vráble, Slovensko
Kontakty:
solare@mail.t-com.sk, 0908 077 464
Priradené konania (26):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Ivič Ivica Oddlženie - Splátkový kalendár č. 28OdS/1/2018 Okresný súd NitraPoskytnutá ochrana pred veriteľmi04.10.2018
Kováčová Monika Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/79/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz18.06.2019
Hriško Boris Oddlženie - Splátkový kalendár č. 30OdS/3/2019 Okresný súd NitraPoskytnutá ochrana pred veriteľmi04.07.2019
Zacharová Karina Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/121/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz07.08.2019
Potocký Peter Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/143/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz20.08.2019
Blaži Pavol Oddlženie - Splátkový kalendár č. 31OdS/4/2019 Okresný súd NitraPoskytnutá ochrana pred veriteľmi10.09.2019
Blažiová Magdaléna Oddlženie - Splátkový kalendár č. 28OdS/4/2019 Okresný súd NitraPoskytnutá ochrana pred veriteľmi13.09.2019
Bolgár Andrej Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/216/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz26.11.2019
Vontszemű Gejza Oddlženie - Splátkový kalendár č. 23OdS/6/2019 Okresný súd NitraPoskytnutá ochrana pred veriteľmi11.12.2019
Kovácsová Helena Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/9/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz25.01.2020