Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Žitník Alojz, JUDr. (S485)

Žitník Alojz, JUDr. (S485)

Značka správcu:
S485
IČO:
37913573
Dátum narodenia:
02.05.1959
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trenčín
Adresa kancelárie:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
azitnik.skp@gmail.com, 042/4261745, 0907 164 522
Priradené konania (18):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Baláž Milan Iné č. 40NcKR/27/2016 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia17.01.2017
Ďurech Ľuboš Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/36/2017 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz28.11.2017
Sobolič Ľubomír Oddlženie - Konkurz č. 22OdK/258/2018 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz08.08.2018
Štepík Daniel Oddlženie - Konkurz č. 22OdK/434/2018 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz01.11.2018
Pecen Igor Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/454/2018 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz17.11.2018
Mončeková Veronika Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/538/2018 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz28.12.2018
Boor Michal Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/90/2019 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz12.03.2019
Demín Tomáš Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/159/2019 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz05.04.2019
Kulifaj Martin Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/225/2019 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz07.05.2019
Gazdíková Mária Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/303/2019 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz29.05.2019