Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Antal Robert, Mgr. (S527)

Antal Robert, Mgr. (S527)

Značka správcu:
S527
IČO:
37818309
Dátum narodenia:
02.10.1969
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
antal@akantal.sk, 048/4299960
Priradené konania (19):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
INTREL, a.s. Konkurz č. 27K/59/2005 Krajský súd v Banskej BystriciVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia12.04.2006
Poľnohospodárske podielnicke družstvo HRON Konkurz č. 39K/419/2001 Krajský súd v Banskej BystriciVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia13.03.2003
BAVLNÁRSKE ZÁVODY-TEXICOM, s.r.o. Konkurz č. 47K/152/2002 Krajský súd v Banskej BystriciVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia07.09.2004
ZÁVODY VÝPOČTOVEJ TECHNIKY a.s. "v konkurze" skrátene ZVT a.s. "v konkurze" Konkurz č. 27K/341/1997 Krajský súd v Banskej BystriciVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia08.07.1998
Bartošová Viera Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/408/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz23.05.2019
Tábořík Jaroslav Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/159/2022 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz09.06.2022
Grajciar Stanislav Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/408/2022 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz10.12.2022
Balog Marek Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/17/2023 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz22.02.2023
Paprčka Dušan Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/14/2023 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz09.03.2023
Daniel Róbert Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/23/2023 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz21.02.2023