Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Machajdová Anna, JUDr. (S533)

Machajdová Anna, JUDr. (S533)

Značka správcu:
S533
Dátum narodenia:
08.09.1952
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany, Slovensko
Kontakty:
machajdova@centrum.sk, 043/4292580, 0907/852 053
Priradené konania (24):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Zelník Martin Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/54/2017 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz03.08.2017
Duchoň Peter Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/73/2017 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz31.08.2017
Gurin Štefan Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/102/2017 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz12.01.2018
Vaňák Zoltán Oddlženie - Splátkový kalendár č. 7OdS/1/2018 Okresný súd ŽilinaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi08.03.2018
Zubaj Ivan Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/86/2018 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz04.05.2018
Bugáňová Štefánia Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/214/2018 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz18.09.2018
Mrkvica Vladimír Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/240/2018 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz30.06.2020
Konček Ján Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/289/2018 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz28.12.2018
Stráňava Miroslav Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/110/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz25.04.2019
Zubajová Elena Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/204/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz11.07.2019