Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Šumichrastová Tatiana, JUDr. (S548)

Šumichrastová Tatiana, JUDr. (S548)

Značka správcu:
S548
IČO:
36142328
Dátum narodenia:
13.11.1954
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
Jesenského 29, 036 01 Martin, Slovensko
Kontakty:
tsumichrastova@zoznam.sk, 043/4222969
Priradené konania (19):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Kozáková Mária Oddlženie - Splátkový kalendár č. 9OdS/1/2017 Okresný súd ŽilinaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi29.08.2017
Kamenovský Milan Oddlženie - Splátkový kalendár č. 8OdS/5/2017 Okresný súd ŽilinaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi23.11.2017
Piecka Ferdinand Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/19/2018 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz15.02.2018
Síkelová Ľubomíra Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/305/2018 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz10.01.2019
Ponechalová Jana Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/97/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz10.04.2019
Mačejko Vladimír Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/317/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz09.01.2020
Jana Vaseková Oddlženie - Splátkový kalendár č. 10OdS/6/2021 Okresný súd ŽilinaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi07.12.2021
Kresánek Peter Oddlženie - Konkurz č. 10OdK/34/2022 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz22.04.2022
Mikulková Dana Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/97/2022 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz29.09.2022
Murgašová Zuzana Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/2/2023 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz21.02.2023