Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Jaroščiak Václav, JUDr. (S647)

Jaroščiak Václav, JUDr. (S647)

Značka správcu:
S647
Dátum narodenia:
01.05.1948
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
M. Rázusa 14, 010 01 Žilina, Slovensko
Kontakty:
jarosciak@realitaza.sk, 041/5623812
Priradené konania (17):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Orlovská Ľudmila Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/268/2018 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz17.11.2018
Ryban Igor Oddlženie - Splátkový kalendár č. 9OdS/2/2019 Okresný súd ŽilinaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi19.03.2019
Žerebáková Anna Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/406/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz28.12.2019
Tomeková Emília Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/31/2020 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz13.02.2020
Starečková Janíčková Katarína Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/176/2020 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz05.11.2020
Štrbová Miroslava Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/1/2021 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz23.01.2021
Prvá liptovská, a.s. Konkurz č. 2K/8/2007 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz09.12.2015
KURZ SLOVAKIA, spol. s r.o. Konkurz č. 2K/20/2010 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz09.12.2015
Staňo Gašpar Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/25/2017 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz07.07.2017
MACHINTEC, a.s. Konkurz č. 3K/15/2009 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz09.12.2015