Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Komorová Daniela, JUDr. (S668)

Komorová Daniela, JUDr. (S668)

Značka správcu:
S668
IČO:
17060974
Dátum narodenia:
17.04.1958
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
vyčiarknutý
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
office@advokatskakancelariabb.sk, 048/414 66 24, 0911 417 315
Priradené konania (0):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Nepriradené