Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Muránska Matušková Gabriela, JUDr., PhD (S680)

Muránska Matušková Gabriela, JUDr., PhD (S680)

Značka správcu:
S680
IČO:
37832638
Dátum narodenia:
02.10.1974
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
gmatuskova@tencon.sk, 048/4126010
Priradené konania (18):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Skála Boris Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/33/2022 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz03.03.2022
Martinčok Ján Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/211/2022 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz21.06.2022
Hrudál Miroslav Oddlženie - Splátkový kalendár č. 2OdS/2/2023 Okresný súd Banská BystricaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi31.05.2023
Goralová Zlatica Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/75/2023 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz03.08.2023
Goral Zdeno Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/81/2023 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz26.07.2023
Tohol Róbert Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/208/2023 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz11.10.2023
Gajdošová Miroslava Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/124/2023 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz20.12.2023
Bozó Marek Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/294/2023 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz13.12.2023
Baláž Patrik Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/545/2023 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz17.01.2024
Farkašová Angela Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/33/2024 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz24.02.2024