Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Kováčik Martin, JUDr. (S672)

Kováčik Martin, JUDr. (S672)

Značka správcu:
S672
IČO:
7310127781
Dátum narodenia:
12.10.1973
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, Slovensko
Kontakty:
kovaciklegal@kovaciklegal.eu, 043/582 3 862, 582 3 863
Priradené konania (20):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Hládek Jozef Iné č. 1NcKR/6/2011 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia09.12.2015
Daníšková Veronika, Bc. Konkurz č. 4K/25/2010 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz09.12.2015
Zubaj Dušan Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/62/2017 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz10.08.2017
Čížik Peter Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/189/2018 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz01.09.2018
Chyla Marián Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/249/2018 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz24.10.2018
Eichler Igor Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/148/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz04.06.2019
Najdek Vladimír Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/297/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz03.12.2019
Rosenberg Roman Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/155/2020 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz03.09.2020
Gregor Tomáš Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/166/2020 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz27.10.2020
Dudíková Zuzana Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/39/2020 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz19.11.2020