Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Kočka František, JUDr. (S715)

Kočka František, JUDr. (S715)

Značka správcu:
S715
IČO:
30665981
Dátum narodenia:
24.05.1954
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Timonova 13, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
officeke@advokatkocka.sk, 055/6221992
Priradené konania (18):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
"FALCO" spoločnosť s ručením obmedzeným Konkurz č. 1K/148/1994 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia31.07.1996
Podielnícke poľnohospodárske družstvo so sídlom v Bracovciach Konkurz č. 7K/263/2005 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia08.08.2006
Eštok Blažej Oddlženie - Splátkový kalendár č. 32OdS/2/2018 Okresný súd Košice IPoskytnutá ochrana pred veriteľmi17.02.2018
Čechovský Vladimír Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/208/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz15.05.2019
Bittóová Emília Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/321/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz05.07.2019
Slabej Pavol Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/521/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz07.12.2019
Dudy Dušan Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/339/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz13.12.2019
Čech Matej Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/593/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz24.12.2019
Longauer Lucián Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/123/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz31.12.2019
Kováč Ladislav Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/380/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz14.01.2020