Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Kočka František, JUDr. (S715)

Kočka František, JUDr. (S715)

Značka správcu:
S715
IČO:
30665981
Dátum narodenia:
24.05.1954
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Timonova 13, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
officeke@advokatkocka.sk, 055/6221992
Priradené konania (14):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
"FALCO" spoločnosť s ručením obmedzeným Konkurz č. 1K/148/1994 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia31.07.1996
Podielnícke poľnohospodárske družstvo so sídlom v Bracovciach Konkurz č. 7K/263/2005 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia08.08.2006
Szabóová Zuzana Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/146/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz24.04.2020
Loiš Adam Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/275/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz22.08.2020
Demeterová Zlata Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/281/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz11.09.2020
Grajcárová Glicera Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/299/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz21.10.2020
Vavreková Irena Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/325/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz29.10.2020
Eštok Blažej Oddlženie - Splátkový kalendár č. 32OdS/2/2018 Okresný súd Košice IPoskytnutá ochrana pred veriteľmi17.02.2018
Micsinszky Alexander Konkurz č. 31K/77/2014 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz17.01.2015
Dravecký Emil Konkurz č. 31K/20/2016 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz20.05.2016