Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Kočka František, JUDr. (S715)

Kočka František, JUDr. (S715)

Značka správcu:
S715
IČO:
30665981
Dátum narodenia:
24.05.1954
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Mestský súd Košice
Adresa kancelárie:
Timonova 13, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
officeke@advokatkocka.sk, 055/6221992
Priradené konania (7):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Podielnícke poľnohospodárske družstvo so sídlom v Bracovciach Konkurz č. 7K/263/2005 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia08.08.2006
"FALCO" spoločnosť s ručením obmedzeným Konkurz č. 1K/148/1994 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia31.07.1996
Eštok Blažej Oddlženie - Splátkový kalendár č. 32OdS/2/2018 Mestský súd KošicePoskytnutá ochrana pred veriteľmi17.02.2018
Bobela Michal Oddlženie - Konkurz č. 43OdK/60/2023 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz05.05.2023
Gáborová Emília Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/143/2023 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz05.08.2023
Mirga Roland Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/146/2023 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz01.09.2023
Automotive Logistic s.r.o. Konkurz č. 43K/23/2023 Mestský súd KošiceZačaté konkurzné konanie03.08.2023