Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Závodská Jana, JUDr. (S737)

Závodská Jana, JUDr. (S737)

Značka správcu:
S737
Dátum narodenia:
18.09.1959
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Floriánska 19, 04001 Košice, Slovensko
Kontakty:
zavodskajana.ak@gmail.com, 055/62 33 640
Priradené konania (12):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
SNAHA, výrobné družstvo v konkurze Konkurz č. 2K/18/1998 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia22.05.1998
POZEMSTAV, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice v likvidácii Konkurz č. 2K/130/1999 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia20.03.2000
Chemkostav HSV Humenné a.s. Konkurz č. 6K/51/2002 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia23.05.2002
REKONŠTRUKTA Košice s.r.o. Konkurz č. 6K/81/2002 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia12.09.2003
B.R.M. auto, s.r.o. Konkurz č. 26K/32/2010 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz09.12.2015
Hedmeg Pavol Konkurz č. 26K/10/2011 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz09.12.2015
Nováková Monika Oddlženie - Splátkový kalendár č. 30OdS/3/2020 Okresný súd Košice IPoskytnutá ochrana pred veriteľmi16.04.2020
Slišková Adriana Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/6/2021 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz09.02.2021
MILKCENTRUM, s.r.o. "v konkurze" Konkurz č. 31K/28/2012 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz24.10.2012
Mikolaj Juraj Konkurz č. 30K/7/2012 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz22.12.2012