Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Závodská Jana, JUDr. (S737)

Závodská Jana, JUDr. (S737)

Značka správcu:
S737
Dátum narodenia:
18.09.1959
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Mestský súd Košice
Adresa kancelárie:
Floriánska 19, 04001 Košice, Slovensko
Kontakty:
zavodskajana.ak@gmail.com, 055/62 33 640
Priradené konania (11):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
SNAHA, výrobné družstvo v konkurze Konkurz č. 2K/18/1998 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia22.05.1998
POZEMSTAV, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice v likvidácii Konkurz č. 2K/130/1999 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia20.03.2000
REKONŠTRUKTA Košice s.r.o. Konkurz č. 6K/81/2002 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia12.09.2003
B.R.M. auto, s.r.o. Konkurz č. 26K/32/2010 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz09.12.2015
Nováková Monika Oddlženie - Splátkový kalendár č. 30OdS/3/2020 Mestský súd KošicePoskytnutá ochrana pred veriteľmi16.04.2020
Horvathová Dagmara Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/242/2022 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz10.08.2022
Tomášek Marián Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/40/2024 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz26.03.2024
Senko Marek Oddlženie - Konkurz č. 88OdK/57/2024 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz04.05.2024
Balog Daniel Oddlženie - Konkurz č. 87OdK/32/2024 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz17.05.2024
Kanči Michal Oddlženie - Konkurz č. 95OdK/47/2024 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz12.06.2024